לוחץ (צבת) קליפסים לסרט פלדה ברוחב 10-12 מ"מ. לחיצה קדמית כפולה.

לוחץ (צבת) לסרט פלדה ברוחב 19 מ"מ

לוחץ (צבת) קליפסים לסרט פלדה ברוחב 10-12 מ"מ. לחיצה קדמית כפולה.

לוחץ (צבת) לסרט פלדה ברוחב 19 מ"מ

לוחץ (צבת) קליפסים לסרט פלדה ברוחב 19 מ"מ.