מכשיר מתיחה חשמלי נטען לסרטי פלדה ברוחב שונה

מכשיר מתיחה חשמלי נטען לסרטי פלדה ברוחב שונה Heavy duty –עצמת מתיחה גבוהה במיוחד!

מכשיר מתיחה חשמלי נטען לסרטי פלדה ברוחב שונה

מכשיר מתיחה חשמלי נטען לסרטי פלדה ברוחב שונה Heavy duty –עצמת מתיחה גבוהה במיוחד!

מכשיר מתיחה חשמלי נטען לסרטי פלדה ברוחב שונה Heavy duty –עצמת מתיחה גבוהה במיוחד! פעולת המתיחה מתבצעת על ידי גלגל ברצף.