עגלה Heavy Duty לסרטי קשירה מפלסטיק.

עגלת Heavy duty לסרטי קשירה מפלסטיק

עגלת Heavy Duty לסרטי קשירה מפלסטיק

עגלה במבנה גדול ונוח לנשיאת סרטי פלסטיק או פלדה, כולל תא גדול להנחת הציוד.

עגלה  Heavy Duty לסרטי קשירה מפלסטיק.