לוחץ לסרט פלדה 32 מ"מ, לחיצה בודדת

לוחץ לסרט פלדה 32 מ"מ, לחיצה בודדת/כפולה

לוחץ לסרט פלדה 32 מ"מ, לחיצה בודדת

לוחץ לסרט פלדה 32 מ"מ, לחיצה בודדת/כפולה

לוחץ קליפסים לסרטי פלדה 32 מ"מ. המכשיר מבצע לחיצה צידית בודדת.