לוחץ (צבת) לסרט פלדה ברוחב 10-12 מ"מ

לוחץ (צבת) לסרט פלדה ברוחב 10-12 מ"מ

לוחץ (צבת) לסרט פלדה ברוחב 10-12 מ"מ

לוחץ (צבת) לסרט פלדה ברוחב
10-12 מ"מ

לוחץ (צבת) קליפסים לסרט פלדה ברוחב 10-12 מ"מ. המכשיר מבצע לחיצה קדמית כפולה.