מותחן מסילה Heavy Duty לסרטי פלדה ברוחב משתנה

מותחן מסילה Heavy Duty לסרטי פלדה ברוחב משתנה

מותחן מסילה Heavy Duty לסרטי פלדה ברוחב משתנה

מותחן מסילה Heavy Duty לסרטי פלדה ברוחב משתנה. פעולת המתיחה מתבצעת על ידי חביקת הסרט ותנועה ליניארית על ידי מסילה משוננת.

מותחן מסילה Heavy Duty לסרטי פלדה ברוחב משתנה