packovideo

מכונות לעטיפת מוצרים עגולים ב 360 מעלות על ידי סטרץ

מכונת עטיפה על ידי סטרץ' שמסתובבת סביב המוצר העגול, תוך כדי סיבוב של המוצר סביב צירו על ידי המכונה. התוצאה היא עטיפה היקפית מלאה. המוצר נעטף במהירות ובקלות ללא מגע ומעורבות עובד בתחילת וסיום התהליך. הכנסת המוצר הבא, דוחפת החוצה את המוצר שנעטף. המכונה מספקת קצב עבודה גבוה באופן פשוט.