מכונת קשירה אופקית למשטחים

מכונת קשירה אופקית למשטחים עם הנחת פינות

מכונת קשירה אופקית למשטחים עם הנחת פינות

מכונת קשירה אופקית למשטחים עם הנחת פינות

כללי: מכונת קשירה אופקית אוטומטית משולבת בקו הייצור (inline) או עצמאית, כולל מערכת אוטומטית להנחת פינות. המכונה מצוידת בראש קשירה איכותי במיוחד. גובה המשטח נקרא על ידי המכונה וגשר הקשירה מורד בהתאם. ניתן לקבוע את מספר הקשירות ואת הגבהים שלהן. 

שימוש: המשטח מובל ע"י מסועים מתחת למכונה, שמזהה אותו אוטומטית ומפעילה את תהליך הקשירה. במכונה ללא מסועים, המשטח מונח בתחתית המכונה ע"י מלגזת היגש ואז המכונה מופעלת. בגשר המקיף את המשטח, ישנו מנגנון שמקרב את מסלול הסרט עד למשטח, לקבלת קשירה אופקית מצוינת (סטייה אופקית גורמת לשחרור הסרט ורפיון הקשירה). המכונה מניחה 4 פינות סביב המשטח, כחלק מתהליך הקשירה. 

אפשרויות נוספות:
ראש קשירה עם עוצמת מתיחה גבוהה במיוחד
מנגנון מיוחד לאיזון מושלם של לחץ הקשירה סביב המשטח
זיהוי משטחים בכמה גבהים קבועים והתאמת הפינות