מכונת קשירה אופקית למשטחים

מכונת קשירה אופקית למשטחים

מכונת קשירה אופקית למשטחים

מכונת קשירה אופקית למשטחים

כללי: מכונת קשירה אופקית אוטומטית, משולבת בקו הייצור (inline) או עצמאית. המכונה מצוידת בראש קשירה איכותי במיוחד. גובה המשטח נקרא ע"י המכונה וגשר הקשירה מורד בהתאם. ניתן לקבוע את מספר הקשירות ואת הגבהים שלהן.

שימוש: המשטח מובל ע"י מסועים מתחת למכונה, המכונה מזהה אותו אוטומטית ומפעילה את תהליך הקשירה. במכונה ללא מסועים, המשטח מונח בתחתית המכונה ע"י מלגזת היגש ואז המכונה מופעלת. בגשר המקיף את המשטח, ישנו מנגנון שמקרב את מסלול הסרט עד למשטח, לקבלת קשירה אופקית מצוינת (סטייה אופקית גורמת לשחרור הסרט ורפיון הקשירה).

אפשרויות נוספות:
ראש קשירה עם עוצמת מתיחה גבוהה במיוחד
מנגנון מיוחד לאיזון מושלם של לחץ הקשירה סביב המשטח