מכונת קשירה אנכית למשטחים עם חרב תחתונה

מכונת קשירה אנכית למשטחים עם חרב תחתונה

מכונת קשירה אנכית למשטחים עם חרב תחתונה

כללי: מכונת קשירה חצי אוטומטית למשטחים, כולל חרב להעברה מהירה של הסרט. תורם לחיסכון משמעותי בזמן על פני קשירה ידנית או חשמלית

שימוש: מצמידים את המכונה לצד המשטח ובאותה עת החרב מוכנסת התחתית המשטח. הפעלת המכונה שולחת את הסרט לצידו השני של המשטח. המכונה מותחת, מלחימה וחותכת את הסרט בסיום מחזור הקשירה.

אפשרות נוספת

חרב חשמלית