מכונת קשירה גשר לקשירה מהירה

מכונת קשירה גשר לקשירה מהירה

מכונת קשירה גשר לקשירה מהירה

כללי: מכונת קשירה מסוג גשר לקשירה מהירה של קרטונים וכל סחורה המוכנסת בתוך הגשר.

שימוש: לאחר שמניחים את הסחורה בתוך הגשר, מבצעים קשירה ע"י לחיצה על כפתור או דוושת רגל. ניתן גם להפעיל את המכונה במצב אוטומטי עם רגש משקל. מחזור הקשירה קצר ואורך פחות משתי שניות. העברת הסרט בגשר כחלק ממחזור הקשירה, נעשית באופן אוטומטי.

אפשרויות נוספות:
מידות גשר שונות למוצרים רחבים או גבוהים יותר
משטח לחיצה עליון המופעל ע"י בוכנות פניאומטיות
בסיס שולחן בתצורת מסוע
בדגמים מסוימים ניתן להשתמש במכונה כחלק מקו אוטומטי (inline)