מכונת גשר

מכונת גשר – מכונת קשירה עם גשר צידי

כללי:  מכונת קשירה מסוג גשר לקשירה מהירה של קרטונים וכל סחורה המוכנסת בתוך הגשר.

שימוש: מכונת גשר לקשירה מופעלת באופן הבא:

מניחים את הסחורה על המסוע לצד הגשר, דוחפים את הסחורה לתוך הגשר ומבצעים קשירה ע"י לחיצה על כפתור. מחזור הקשירה קצר ומהיר. העברת הסרט במכונת הגשר כחלק מהמחזור, הקשירה נעשית באופן אוטומטי.

אפשרויות נוספות למכונת גשר:
מידות גשר שונות למוצרים רחבים או גבוהים יותר
מסועים לפני ואחרי המכונה

מכונת קשירה עם גשר צידי - מכונת גשר
מכונת גשר