מכונת L Sealer אוטומטית להספקים גבוהים

מכונת אריזה אוטומטית בשרינק Side – Sealer להספקים גבוהים

מכונת שרינק L Sealer אוטומטית להספקים גבוהים

מכונת אריזה אוטומטית בשרינק Side – Sealer להספקים גבוהים

כללי: מכונת שרינק אוטומטית לאריזת מוצרים בעטיפה היקפית מלאה בפוליאוליפין, לקצב עבודה גבוה.

חשוב: המכונה מותאמת לעבודה רציפה של מוצרים ולהספק עבודה גבוה. המוצר מוכנס למסוע הכניסה, אם על ידי עובד או מקו ייצור אוטומטי ויוצא מהצד השני, כאשר הוא סגור ולאחר הכיווץ בחום. שיטת הסגירה על ידי הלחמה צידית, מאפשרת לקבל קצב עבודה גבוה ללא הגבלת אורך 

המוצר. סכין ההלחמה והחיתוך ישרים.

שימוש: המכונה מתאימה למגוון מוצרים שניתן להזינם באופן מהיר. המכונה מורכבת משני חלקים – מכונת העטיפה ותנור החימום (מנהרה). פאקו הנה יבואנית של יריעות POF – פוליאוליפן שרינק.