מכשיר מתיחה לסרטי פלדה

מכשיר מתיחה לסרטי פלדה ברוחב משתנה

מכשיר מתיחה לסרטי פלדה ברוחב משתנה

מכשיר מתיחה לסרטי פלדה ברוחב משתנה. פעולת המתיחה מתבצעת על ידי גלגל ברצף.

מכשיר מתיחה לסרטי פלדה