מנהרת כיווץ בחום בגודל בינוני

מנהרת כיווץ בחום בגודל בינוני

מכונת שרינק מנהרת כיווץ בחום בגודל בינוני

מנהרת כיווץ בחום בגודל בינוני

כללי: מכונת שרינק מדגם מנהרת כיווץ בחום בגודל בינוני