7530

סרטי דבק אקריליים לשימוש במכונה

סרטי דבק לשימוש במכונות הדבקה

סרטי דבק אקרילי ברוחב 50 ו- 75 מ"מ.

7530