7510

סרטי דבק Hot Melt לשימוש במכונה

סרטי דבק לשימוש במכונות הדבקה

סרטי דבק Hot melt לדרישות הדבקה גבוהות. התאמה לטמפרטורות גבוהות ונמוכות. רוחב של 50 ו- 75 מ"מ.

7510