5540

סרטי חביקה מפלדת אל-חלד

סרטי חביקה מפלדת אל-חלד

סרטי קשירה מפלדת אל-חלד לשימושים מיוחדים.

מוצרים נלווים: מותחנים וקליפסים.

5540