5510

סרטי פלדה ברוחב 12, 16, 19 מ"מ

סרטי פלדה ברוחב 12 מ"מ, 16 מ"מ ו- 19 מ"מ 

הסרטים בצבע שחור או בציפוי אפור. סלילת Oscillated  או Ribbon.

מוצרים נלווים: עגלת נשיאה, מותחנים, לוחצים, קליפסים, מכשירים משולבים ומכשירים פניאומטיים.

5510