לוחץ (צבת) לסרט פלדה ברוחב 10-12 מ"מ

לוחץ (צבת) לסרט פלדה ברוחב 10-12 מ"מ

לוחץ (צבת) לסרט פלדה ברוחב 10-12 מ"מ

לוחץ (צבת) לסרט פלדה ברוחב
10-12 מ"מ

לוחץ (צבת) קליפסים לסרט פלדה ברוחב 10-12 מ"מ. המכשיר מבצע לחיצה קדמית כפולה.

לוחץ (צבת) קליפסים לסרט פלדה ברוחב 10-12 מ"מ. לחיצה קדמית כפולה.

לוחץ (צבת) לסרט פלדה ברוחב 19 מ"מ

לוחץ (צבת) קליפסים לסרט פלדה ברוחב 10-12 מ"מ. לחיצה קדמית כפולה.

לוחץ (צבת) לסרט פלדה ברוחב 19 מ"מ

לוחץ (צבת) קליפסים לסרט פלדה ברוחב 19 מ"מ.

לוחץ לסרט פלדה 32 מ"מ, לחיצה בודדת

לוחץ לסרט פלדה 32 מ"מ, לחיצה בודדת/כפולה

לוחץ לסרט פלדה 32 מ"מ, לחיצה בודדת

לוחץ לסרט פלדה 32 מ"מ, לחיצה בודדת/כפולה

לוחץ קליפסים לסרטי פלדה 32 מ"מ. המכשיר מבצע לחיצה צידית בודדת.