5540

סרטי חביקה מפלדת אל-חלד

סרטי חביקה מפלדת אל-חלד

סרטי קשירה מפלדת אל-חלד לשימושים מיוחדים.

מוצרים נלווים: מותחנים וקליפסים.

5540

 
 
5510

סרטי פלדה ברוחב 12, 16, 19 מ"מ

סרטי פלדה ברוחב 12 מ"מ, 16 מ"מ ו- 19 מ"מ 

הסרטים בצבע שחור או בציפוי אפור. סלילת Oscillated  או Ribbon.

מוצרים נלווים: עגלת נשיאה, מותחנים, לוחצים, קליפסים, מכשירים משולבים ומכשירים פניאומטיים.

5510

 
 
55201

סרט פלדה ברוחב 32 מ"מ מגולוון

סרט פלדה ברוחב 32 מ"מ מגולוון - לדרישות חוזק מרביות

הסרט סלול בצורת Ribbon.
 
מוצרים נלווים: עגלת נשיאה, מותחנים, לוחצים, קליפסים, מכשירים משולבים ומכשירים פניאומטיים.

55201

 
 
5530

סרטי פלדה

סרט פלדה ברוחב 32 מ"מ, אפור ושחור

סרט פלדה ברוחב 32 מ"מ - לדרישות חוזק מרביות. הסרט סלול בצורת Ribbon ומגיע בצבע שחור או ציפוי אפור.

מוצרים נלווים: עגלת נשיאה, מותחנים, לוחצים, קליפסים, מכשירים משולבים ומכשירים פניאומטיים.

5530