• מכונה להלחמה ברצף
  מכונה להלחמה ברצף
  מלחמים
 • מכונה להלחמה ברצף – פעולת הלחמה אופקית, כולל הדפסה...
  מלחמים
 • מכונה להלחמה ברצף – פעולת הלחמה אופקית, כולל הדפסה...
  מלחמים
 • מכונה להלחמה ברצף – פעולת הלחמה אנכית, כולל הדפסה...
  מלחמים
 • מלחם רגל, במידות רוחב שונות
  מלחמים
 • מלחם עם חימום כפול, בהפעלה רגלית, במידות רוחב שונות
  מלחמים
 • מלחם בהפעלה רגלית ו/או ידנית במידות רוחב שונות
  מלחמים
 • מלחם שולחני למוצרים גדולים במגוון מידות
  מלחמים
 • מלחם שולחני במגוון מידות
  מלחמים
 • דיספנר אוטומטי למדבקות
  מלחמים