main

פתרונות אריזה בתחום החקלאות

ענף החקלאות עבר שינויים רבים לאורך השנים עקב עלייה מתמשכת ועקבית בסטנדרטים לכל אורך שרשרת האספקה. טלטלות מול השווקים בחו"ל רק מוסיפות למורכבות בהתמודדות מול מדינות יצואניות אחרות. גם בשוק המקומי הדרישות לא נותרו כפי שהיו. חקלאים, בתי אריזה ותחנות טרנזיט נדרשים להיות יעילים ולספק תוצרת איכותית. איכות ומראה האריזה, רמת האוורור והקטנת הפגיעה בפרי הם חלק מהפאזל אותו נדרשים המשווקים להציג. פאקו פועלת מזה שנים רבות לצד חקלאים ובתי אריזה בכל מקום בארץ. בעבר ייצרנו מערכי מיון שטיפה וכיום אנו ממוקדים בתחום האריזה.

חברת פאקו ביצעה ומבצעת פרויקטים בחברות כמו ביכורי שדה דרום, קטיף (שופרסל), ביכורי השיקמה, אורכה, גלעד תוצרת חקלאית, תנובה חקלאות, ערדום, מגדלי הערבה, יהל וחברות רבות נוספות.

SAMSUNG

115001

115002

מוצרים ארוזים (3)

115005

מוצרים ארוזים (1)