מכונת קשירה אופקית למשטחים

מכונת קשירה אופקית למשטחים

מכונת קשירה אופקית למשטחים

מכונת קשירה אופקית למשטחים

כללי: מכונת קשירה אופקית אוטומטית, משולבת בקו הייצור (inline) או עצמאית. המכונה מצוידת בראש קשירה איכותי במיוחד. גובה המשטח נקרא ע"י המכונה וגשר הקשירה מורד בהתאם. ניתן לקבוע את מספר הקשירות ואת הגבהים שלהן.

שימוש: המשטח מובל ע"י מסועים מתחת למכונה, המכונה מזהה אותו אוטומטית ומפעילה את תהליך הקשירה. במכונה ללא מסועים, המשטח מונח בתחתית המכונה ע"י מלגזת היגש ואז המכונה מופעלת. בגשר המקיף את המשטח, ישנו מנגנון שמקרב את מסלול הסרט עד למשטח, לקבלת קשירה אופקית מצוינת (סטייה אופקית גורמת לשחרור הסרט ורפיון הקשירה).

אפשרויות נוספות:
ראש קשירה עם עוצמת מתיחה גבוהה במיוחד
מנגנון מיוחד לאיזון מושלם של לחץ הקשירה סביב המשטח

מכונת קשירה אופקית למשטחים

מכונת קשירה אופקית למשטחים עם הנחת פינות

מכונת קשירה אופקית למשטחים עם הנחת פינות

מכונת קשירה אופקית למשטחים עם הנחת פינות

כללי: מכונת קשירה אופקית אוטומטית משולבת בקו הייצור (inline) או עצמאית, כולל מערכת אוטומטית להנחת פינות. המכונה מצוידת בראש קשירה איכותי במיוחד. גובה המשטח נקרא על ידי המכונה וגשר הקשירה מורד בהתאם. ניתן לקבוע את מספר הקשירות ואת הגבהים שלהן. 

שימוש: המשטח מובל ע"י מסועים מתחת למכונה, שמזהה אותו אוטומטית ומפעילה את תהליך הקשירה. במכונה ללא מסועים, המשטח מונח בתחתית המכונה ע"י מלגזת היגש ואז המכונה מופעלת. בגשר המקיף את המשטח, ישנו מנגנון שמקרב את מסלול הסרט עד למשטח, לקבלת קשירה אופקית מצוינת (סטייה אופקית גורמת לשחרור הסרט ורפיון הקשירה). המכונה מניחה 4 פינות סביב המשטח, כחלק מתהליך הקשירה. 

אפשרויות נוספות:
ראש קשירה עם עוצמת מתיחה גבוהה במיוחד
מנגנון מיוחד לאיזון מושלם של לחץ הקשירה סביב המשטח
זיהוי משטחים בכמה גבהים קבועים והתאמת הפינות

מכונת קשירה שולחנית

מכונת קשירה שולחנית

מכונת קשירה שולחנית

מכונת קשירה שולחנית

כללי: מכונת קשירה איכותית חצי אוטומטית לקשירת כל סחורה שניתן להניחה על משטח המכונה. זו מכונה אלקטרונית המצוידת בשני מנועים עם הנעה ישירה (ללא רצועות!) 

שימוש: הנחת הסחורה על שולחן המכונה, העברת סרט הקשירה מעל הסחורה והכנסתו לפתח המתיחה. המכונה מותחת, מלחימה וחותכת את הסרט. 

למבחר מכונות האריזה של פאקו, כנסו!

מכונת גשר

מכונת גשר – מכונת קשירה עם גשר צידי

כללי:  מכונת קשירה מסוג גשר לקשירה מהירה של קרטונים וכל סחורה המוכנסת בתוך הגשר.

שימוש: מכונת גשר לקשירה מופעלת באופן הבא:

מניחים את הסחורה על המסוע לצד הגשר, דוחפים את הסחורה לתוך הגשר ומבצעים קשירה ע"י לחיצה על כפתור. מחזור הקשירה קצר ומהיר. העברת הסרט במכונת הגשר כחלק מהמחזור, הקשירה נעשית באופן אוטומטי.

אפשרויות נוספות למכונת גשר:
מידות גשר שונות למוצרים רחבים או גבוהים יותר
מסועים לפני ואחרי המכונה

מכונת קשירה עם גשר צידי - מכונת גשר
מכונת גשר

מכונת קשירה אנכית על קו מסועים

מכונת קשירה אנכית על קו מסועים

מכונת קשירה אנכית על קו מסועים

כללי: מכונת קשירה אנכית אוטומטית משולבת בקו הייצור. המכונה מצוידת בראש קשירה עליון איכותי במיוחד ובבמה תחתונה מסתובבת, לקשירת המשטח ב- 90 מעלות. גובה המשטח נקרא על ידי המכונה וראש הקשירה מורד בהתאם

 

שימוש: המשטח מובל ע"י מסועים לתוך המכונה שמזהה אותו אוטומטית ומפעילה את תהליך הקשירה. בחלק התחתון, הסרט מועבר דרך המשטח (ולא בתחתיתו) ע"י חרב שסוגרת מעגל של 360 מעלות בצורה אוטומטית מלאה.

 

אפשרות נוספת: 

ראש קשירה עם עוצמת מתיחה גבוהה במיוחד

כנסו לקטלוג מכונות האריזה של פאקו!

מכונת קשירה גשר לקשירה מהירה

מכונת קשירה גשר לקשירה מהירה

מכונת קשירה גשר לקשירה מהירה

כללי: מכונת קשירה מסוג גשר לקשירה מהירה של קרטונים וכל סחורה המוכנסת בתוך הגשר.

שימוש: לאחר שמניחים את הסחורה בתוך הגשר, מבצעים קשירה ע"י לחיצה על כפתור או דוושת רגל. ניתן גם להפעיל את המכונה במצב אוטומטי עם רגש משקל. מחזור הקשירה קצר ואורך פחות משתי שניות. העברת הסרט בגשר כחלק ממחזור הקשירה, נעשית באופן אוטומטי.

אפשרויות נוספות:
מידות גשר שונות למוצרים רחבים או גבוהים יותר
משטח לחיצה עליון המופעל ע"י בוכנות פניאומטיות
בסיס שולחן בתצורת מסוע
בדגמים מסוימים ניתן להשתמש במכונה כחלק מקו אוטומטי (inline)

מכונת קשירה אנכית למשטחים עם חרב תחתונה

מכונת קשירה אנכית למשטחים עם חרב תחתונה

מכונת קשירה אנכית למשטחים עם חרב תחתונה

כללי: מכונת קשירה חצי אוטומטית למשטחים, כולל חרב להעברה מהירה של הסרט. תורם לחיסכון משמעותי בזמן על פני קשירה ידנית או חשמלית

שימוש: מצמידים את המכונה לצד המשטח ובאותה עת החרב מוכנסת התחתית המשטח. הפעלת המכונה שולחת את הסרט לצידו השני של המשטח. המכונה מותחת, מלחימה וחותכת את הסרט בסיום מחזור הקשירה.

אפשרות נוספת

חרב חשמלית